• Praktijkgebieden

Onze praktijkgebieden

Familierecht

 • echtscheidingen
 • geschillen inzake feitelijke en wettelijke samenwoonst
 • betwistingen aangaande kinderen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, alimentatie
 • afstammingsgeschillen: onder meer erkenning, betwisting vaderschap, onderzoek vaderschap
 • jeugdbeschermingsrecht: plaatsingen, maatregelen ten aanzien van minderjarigen
 • alimentatiegeschillen: tussen echtgenoten, ex-echtgenoten, ten aanzien van kinderen
 • familiaal vermogensrecht: vereffening-verdeling, nalatenschappen
 • aanvragen voorlopige bewindvoering, verlengde minderjarigheid

Handels- en vennootschapsrecht

 • Geschillenbeslechting in domeinen als koop-verkoop, aanneming, verzekeringen, mededingingsrecht, de wetgeving inzake handelspraktijken
 • Aanvraag en begeleiding procedure WCO
 • Opstellen contracten
 • Bijstand bij onderhandelingen

Incasso

Contractuele geschillen

 • algemeen verbintenissenrecht
 • bouwzaken: aanneming en architecten
 • koop - verkoop
 • huur : woninghuur, handelshuur, pacht
 • bijstand bij onderhandelingen en contracten

Verkeersrecht

 • strafrechtelijke verdediging
 • burgerlijke belangen
 • vorderingen tot schadevergoeding
 • betwistingen aansprakelijkheid

Administratief recht

 • onteigeningen
 • vergunningen
 • leegstandsheffingen
 • aanvechting administratieve beslissingen
 • vreemdelingenrecht

Strafrecht

 • verdediging op strafgebied
 • verdediging op burgerlijk gebied (schade)
 • burgerlijke partijstelling: vordering tot schadevergoeding

Sociaal recht

 • betwistingen tussen werkgevers en werknemers:
 • arbeidsongevallen
 • aanvragen collectieve schuldenregeling
 • betwistingen aangaande arbeidsongeschiktheid, leefloon, werkloosheidsuitkering

Varia

 • burengeschillen
 • erfdienstbaarheden
 • verzekeringsrecht
 • onderwijsrecht
 • notarieel recht
 • medisch recht
Meer informatie nodig? Maak telefonisch een afspraak.

Meer informatie nodig?

Maak telefonisch een afspraak.

Contactgegevens